RUCENAVÍC - nabídka služeb

Webové stránky

A proč Webové stránky RUCENAVÍC!

logo rucenavic.cz

Protože kdo není na internetu má jen omezené kontakty! Účelem je zviditelnit zejména živnostníky, ale i další osoby na internetu. Dnes si každý vybírá ten správný produkt či firmu právě prostřednictvím internetu. Důležité je být viděn, aby si potenciální zákazník mohl vybrat ze záplavy nabídek. Tím zvyšujete své šance nad rámec svých běžných kontaktů. Využijte Webové stránky RUCENAVÍC!

Vždyť i Vy si zpravidla vybíráte podle ceny, místa či kvality z internetových nabídek, tedy stránek. A navíc si informace každý prohlédne v klidu z domova, o víkendu či v noční době. Prostě máte stále otevřeno.

Opravy a servis PC

Opravy a servis PC Rucenavícje další z nabízených služeb. Aby Vám počítač šlapal jako hodinky, musí být v dobré kondici. A to jak hardwerově (obecně železo), tak i softwerově (tedy operační systém a ostatní programy). Jsou lidé, kteří nechávají svůj počítač bez údržby a preventivní kontroly až do doby projevení závady nebo kolapsu počítače. Pak musí investovat nemalé částky na opravu počítače což zpravidla obnáší:(zálohu dat; identifikace závady; odvirování nebo přeinstalace celého systému či výměnu vadného dílu). Ta ztráta není jen finanční. Pozor! Opravdu hrozí ztráta Vašich cenných dat, jako jsou všechny digitální fotografie, nebo cenné písemnosti.

Nechávejte svůj PC pravidelně servisovat za pár stokorun a tím snížíte riziko na minimum. Obraťte se s důvěrou na naše služby - Opravy a servis PC Rucenavíc

Domácí sítě WIFI

Domácí sítě wifijsou dnes běžnou záležitostí v domácnostech i firmách s více počítači. WIFI Rucenavíc nabízí možnost bezdrátového propojení všech počítačů do sítě. Budete mít možnost se z kteréhokoliv PC připojit na internet, možnost sdílení dokumentů; fotografií; hudby a filmů. Možnost tisknout na jedné tiskárně z kteréhokliv počítače. Snadné zálohování dat, aj.


Valid XHTML 1.0 Transitional